Kyyhkynen

Diashow
Kalevankatu 51
Kalevankatu 51
Kalevankatu 49
Kalevankatu 49
Abrahaminkatu 6
Abrahaminkatu 6
Eerikinkatu 44
Eerikinkatu 44
Eerikinkatu 46
Eerikinkatu 46
Hietalahdenkatu 3
Hietalahdenkatu 3