Sampi

Diashow
Rikhardinkatu 2
Rikhardinkatu 2
Rikhardinkatu 4
Rikhardinkatu 4
Korkeavuorenkatu 39
Korkeavuorenkatu 39
Korkeavuorenkatu 37
Korkeavuorenkatu 37
Korkeavuorenkatu 35
Korkeavuorenkatu 35
Korkeavuorenkatu 31-33
Korkeavuorenkatu 31-33
Korkeavuorenkatu 29
Korkeavuorenkatu 29
Pieni Roobertinkatu 5
Pieni Roobertinkatu 5
Pieni Roobertinkatu 1-3
Pieni Roobertinkatu 1-3
Kasarmikatu 30-32
Kasarmikatu 30-32
Kasarmikatu 34
Kasarmikatu 34
Kasarmikatu 36
Kasarmikatu 36
Kasarmikatu 38
Kasarmikatu 38
Kasarmikatu 40
Kasarmikatu 40
Kasarmikatu 42
Kasarmikatu 42