Kataja

Diashow
Rahapajankatu 5
Rahapajankatu 5
Satamakatu 4
Satamakatu 4
Pormestarinrinne 6
Pormestarinrinne 6
Pormestarinrinne 4
Pormestarinrinne 4
Pormestarinrinne 3
Pormestarinrinne 3
Pormestarinrinne 1
Pormestarinrinne 1
Rahapajankatu 3
Rahapajankatu 3